אודות

אלון וייס הנדסת מבנים

אלון וייס הנדסת מבנים היא חברה העוסקת בתכנון ויעוץ קונסטרוקציה למבנים. המשרד הוקם על ידי אלון וייס בוגר הטכניון במסלול מבנים בפקולטה להנדסה אזרחית. מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. 

המשרד עובד על פי התקנים המעודכנים ביותר ובוחן כל פתרון בצורה מקצועית תוך שימוש במאמרים עדכניים מכל העולם. אנחנו בוחנים חלופות לתכנון השלד תוך התחשבות בדרישות הביצוע והעלויות. המשרד משתמש בתוכנת חישוב מתקדמות ומוכחות: STRAP, Tekla, SOFiSTiK. עבודת השרטוט נעשית בתוכנות מידול. לא עוד סתם קווים בCADהמשרד שוקד על תכנון: מוקדם, סופי, ומפורט בצורה מקצועית וללא פשרות. מעורבות ושירות מהרגע הראשון ועד לאחר סיום הפרוייקט הם עמודי התווך של המשרד.

המשרד מוביל בארץ בתחום מידול קונסטרוקציה, בתוכנות BIM, המאפשרת תיאום והתאמה מלאה בין חתך לתוכנית. המידול מאפשר תיאום בין מתכננים מתחומים שונים בדיוק רב וללא טעויות בהבנת התוכנית. מצד הלקוחות והקבלנים, המערכת מאפשרת להפיק מידע מפורט בקלות, וללא מעורבות אדם כמעט: תמחור מיידי לכמויות, חלופות, טבלאות, שלביות ביצוע וכ”ו.   לכל אורך חייו של המבנה נשמר מידע מפורט למערכות ולשלד המאפשר תחזוקה והתאמות בקלות.